Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin boşanan kadının velayeti kendisine verilen çocuğuna soyadını verebileceği yönündeki kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2018/1306 E.  ,  2018/4719 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Velayet Hakkına Sahip Annenin Ortak Çocuğun: Soyadının Değiştirilmesi Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği … Continue reading Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin boşanan kadının velayeti kendisine verilen çocuğuna soyadını verebileceği yönündeki kararı

Koronavirüs salgını ve cezaevlerindeki çocukların durumu

Türkiye’de 7 adet çocuk/gençlik kapalı ceza infaz kurumu, 4 çocuk eğitim evi bulunmaktadır. 2018’in Kasım ayında yayınlanan son resmi verilere göre cezaevlerinde 3019 çocuk bulunmaktadır. Ancak Adalet Bakanlığının 2020 yılı performans göstergesinde yer alan bilgiye göre ise cezaevlerindeki meslek edinme kurslarına katılan çocuk hükümlü ve tutuklu sayısı 7500 olarak bilinmektedir. Ayrıca anneleriyle birlikte kalan 780 … Continue reading Koronavirüs salgını ve cezaevlerindeki çocukların durumu